Konferencja Stowarzyszenia Homiletów Polskich

ks. Henryk Sławiński
W dniach 20-21 października 2014 odbyło się doroczne spotkanie Stowarzyszenia Homiletów Polskich. Miejscem spotkania był ośrodek rekolekcyjny „Emaus” koło Białobrzegów w diecezji radomskiej. Głównym tematem były: „Problemy” z małżeństwem w Biblii, czyli Dobra Nowina o związku kobiety i mężczyzny.
Zgromadzonych przywitał przewodniczący stowarzyszenia, ks. prof. Wiesław Przyczyna. Pierwszej sesji przewodniczył ks. prof. Jan Twardy.
W obrzędach małżeństwa podanych jest 9 tekstów ze Starego Testamentu, 13 z Nowego Testamentu (poza Ewangeliami) oraz 9 perykop z Ewangelii. Razem jest więc 31 czytań przewidzianych do celebracji sakramentu małżeństwa – to ogromne bogactwo.
Pierwszy z prelegentów, ks. dr hab. Artur Malina z Uniwersytetu Śląskiego podjął temat Kobieta pomocą dla mężczyzny, czyli o początkach instytucji małżeństwa. Omówił to zagadnienie w trzech punktach: kiedy Biblia mówi o małżeństwie; instytucja i związek między osobami; podstawa instytucji małżeństwa (Rdz 2, 18-25). Prelegent zauważył, że gdyby zrezygnować z mówienia o małżeństwie, stracilibyśmy większość narracji biblijnych, np. o Izaaku i o Jakubie i o jego synach –  ponad połowa Księgi Rodzaju to opowieści o małżeństwie. Ważna uwaga dotyczy faktu, że  dane dotyczące początku instytucji małżeństwa w Izraelu pochodzą spoza Pisma świętego; mamy dane religioznawcze, a nie teologiczne. Niebezpieczeństwem jest spłaszczania instytucji małżeństwa do fenomenu społecznego. Tymczasem nie można stawiać znaku równości między historią narodu izraelskiego a biblijną historią zbawienia. Jest wiele elementów wspólnych, ale nie tożsamość. Ksiądz Malina przypomniał, za Dei Verbum, że Pismo Święte powinno być czytane w takim duchu, w jakim została napisane, czyli przy uwzględnieniu jedności Pisma, żywej Tradycji Kościoła i analogii wiary.
Więcej w "Bibliotece Kaznodziejskiej" 1/2015

Newsletter

Zapisz się i otrzymuj zawsze bieżące homilie.