Ksiądz Profesor Zdzisław Grzegorz Grzegorski

W sobotę, 13 października 2012 roku ks. dr Zdzisław G. Grzegorski ukończył 82 lata. Dwa dni później, 15 października, kilka minut po godzinie 7 w Hospicjum Palium w Poznaniu na os. Rusa zakończył swoją posługę Słowu - posługę słowa.

W sobotę, 13 października 2012 roku ks. dr Zdzisław G. Grzegorski ukończył 82 lata. Dwa dni później, 15 października, kilka minut po godzinie 7 w Hospicjum Palium w Poznaniu na os. Rusa zakończył swoją posługę Słowu - posługę słowa.

Grzegorz Grzegorski urodził 13 października 1930 roku w Poznaniu. Ukończył Gimnazjum św. Marii Magdaleny (1951). Studia teologiczne odbył w Arcybiskupim Seminarium Duchownym w Poznaniu, przyjmując święcenia kapłańskie 30 maja 1957 roku. Po krótkim okresie pracy duszpasterskiej rozpoczął studia specjalistyczne z filologii polskiej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (1961-1966). W 1972 roku uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zainteresowania naukowe kontynuował poprzez indywidualne studia komunikacji międzyludzkiej pod kierunkiem profesora F. Dance’a (Denver, USA) oraz pobyt w Institute of Advanced Pastoral Studies w Bloomfield Hills (Michigan, USA). Od 1967 roku wykładał homiletykę na Papieskim Wydziale Teologicznym oraz Wydziale Teologicznym UAM w Poznaniu, a w latach 1969-1976 także w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie (adiunkt przy katedrze homiletyki). Zainicjował kontekstualną orientację w homiletyce, rozumianą jako nauka o komunikacji słowa Bożego. Przez szereg kadencji był członkiem Komisji Episkopatu Polski ds. Środków Społecznego Przekazu. Od 1985 roku był redaktorem naczelnym miesięcznika homiletycznego „Biblioteka Kaznodziejska”, na łamach którego rozpoczął dyskusję pastoralną nad aktualnymi problemami polskiego kaznodziejstwa (dział „Oddani na służbę Ludowi Bożemu”). W ten sposób „Biblioteka Kaznodziejska” stała się nowoczesnym forum głoszenia słowa Bożego, publikującym obok pomocy duszpasterskich i homiletycznych, także artykuły popularnonaukowe z dziedziny homiletyki i komunikacji słowa Bożego. Wśród licznych publikacji, podejmujących różnorodną tematykę (od opowiadań dla dzieci i młodzieży, przez studia nad teatrem, literaturą i środkami społecznego przekazu, aż po artykuły i książki z dziedziny homiletyki i komunikacji słowa Bożego) warto podkreślić te najnowsze: Kaznodzieja w komunikacyjnym modelu przepowiadania, w: Sługa słowa, red. Wiesław Przyczyna (Kraków 1997), Homiletyka kontekstualna (Poznań 1999), Ja, dziecko i TV. Poradnik dla rodziców i wychowawców (Poznań, 2000) oraz W kręgu amerykańskiej retorycznej komunikacji. Próba adaptacji homiletycznej, w: Retoryka dziś. Teoria i praktyka, red. Renata Przybylska i Wiesław Przyczyna (Kraków 2001). Ostatnia z jego publikacji "Dramaturg i religia, U źródeł teatru Karola Huberta Rostworowskiego" ukazała się w roku 2011 nakładem wydawnictwa Wydziału Teologicznego UAM w Poznaniu.

Od 2002 roku, przez sześć lat ks. dr Zdzisław G. Grzegorski - nazywany przez wielu przyjaciół po prostu Księdzem Grzegorzem - był odpowiedzialny za Mszę Świętą w języku angielskim, odprawianą w poznańskiej katedrze dla poznańskiej społeczności anglojęzycznej. Dzieje tej niezwykłej kapłańskiej posługi oraz zawarte w tym czasie przyjaźnie opisał w artykule "Mass in English w Poznaniu czyli sześcioletnia przygoda with the foreigners", opublikowanym w tomie "Iustitiam in caritate. Opuscula Georgio Troska septuagenario dedicata".

Newsletter

Zapisz się i otrzymuj zawsze bieżące homilie.