Książka ks. Włodzimerza Brońskiego o formacji homiletycznej alumnów

Organizacja formacji homiletycznej w seminarium duchownym, przekaz wiedzy teoretycznej z zakresu homiletyki, kształcenie umiejętności praktycznych - to niektóre z tematów, podjętych w książce Formacja homiletyczna alumnów w wyższych seminariach duchownych w Polsce. Studium homiletyczne, wydanej przez ks. Włodzimierza Brońskiegow Wydawnictwie KUL.

Autor książki, urodzony w 1962 roku w Głębokiej k. Biecza, jest kapłanem archidiecezji przemyskiej. W 1999 roku opublikował książkę "Homilia w dokumentach Kościoła współczesnego". Jest pracownikiem naukowym Instytutu Teologii Pastoralnej KUL. Studium homiletyczne "Formacja homiletyczna alumnów w wyższych seminariach duchownych w Polsce" to jego rozprawa habilitacyjna. Jej recenzentami byli o. dr hab. Gerard Siwek, profesor PAT i ks. dr hab. Wiesław Przygoda, profesor KUL.

Celem rozprawy ks. Brońskiego jest refleksja nad koncepcją formacji homiletycznej kandydatów do kapłaństwa w wyższych seminariach duchownych w Polsce oraz nad kierunkami jej odnowy. "Chodzi - zdaniem autora - o odpowiedź na następujące pytania: jakie wymagania w zakresie formacji homiletycznej stawia klerykom i wykładowcom homiletyki Urząd Nauczycielski Kościoła? Jak są one realizowane w diecezjalnych wyższych seminariach duchownych w Polsce? Jakie postulaty należy spełnić, aby dokonała się w przyszłości odnowa formacji homiletycznej w Polsce?". Rozprawa została podzielona na sześć rozdziałów.

Newsletter

Zapisz się i otrzymuj zawsze bieżące homilie.