Księga tajemnic. Pomoce duszpasterskie na roraty 2019

"Księga tajemnic" to propozycja dla parafii, w których odbywają się roraty z udziałem dzieci. Proponujemy kolorową planszę i naklejki na każdy dzień Adwentu, które przybliżą tajemnicę Bożego Narodzenia i Eucharystii.
W tym roku, zgodnie z Programem duszpasterskim Kościoła w Polsce na rok 2019/2020 „Wielka tajemnica wiary”, rozważamy tajemnicę Chrystusa w sakramencie ołtarza. Podczas tegorocznych Mszy Świętych roratnych chcemy rozważyć jak Pan Bóg przychodzi do nas przez swojego Syna w tajemnicy Eucharystii. Skupimy się przede wszystkim na obrzędach wstępnych Mszy Świętej i liturgii słowa: liturgiczne pozdrowienie celebransa, akt pokutny i spowiedź powszechna, znaki liturgiczne, hymn Chwała na wysokości, czytania, psalm, śpiew przed Ewangelią i Ewangelia, wyznanie wiary i modlitwa wiernych. W kolejnym – drugim w trzyletnim cyklu poświęconym Eucharystii – naszą uwagę przeniesiemy na obrzędy przygotowania darów i tej części mszy, którą nazywamy liturgią eucharystyczną (aż po rozesłanie). W trzecim roku – w myśl ogólnopolskiego programu duszpasterskiego – spróbujemy spojrzeć na zagadnienia związane z przeżywaniem Eucharystii w codzienności i realizacją postawy eucharystycznej w życiu uczestników rorat, czyli przede wszystkim dzieci. Konspekt każdej homilii zawiera: krótkie wprowadzenie i prezentację celu homilii (z uwzględnieniem nauczania Kościoła, zawartego w Ogólnym wprowadzeniu do Mszału Rzymskiego), przedstawienie wybranego fragmentu liturgii słowa danego dnia, na którym skupiamy się w homilii, omówienie treści obrazka, który otrzymują dzieci, rozwinięcie oraz podsumowanie wraz z zadaniem do wykonania przez dzieci w domu.
Uwaga! Warto wszystkie homilie przygotować wcześniej – na niektóre dni proponujemy działania, które muszą być przygotowane z wyprzedzeniem (np. śniadanie czy inny posiłek po roratach, które proponujemy na trzeci dzień, prezentacja nagrania piosenki itd.).
Homilie stanowią część projektu pomocy duszpasterskich, przygotowanych z myślą o tegorocznych roratach przez Święty Wojciech Dom Medialny. Parafie uczestniczące w projekcie, które zakupią pomoce dla dzieci, będą rozdawać po każdych roratach obrazki do wklejenia przez dzieci do Księgi Tajemnic. Na każdym obrazku będzie też umieszczona część hasła, które odczytamy na ostatnich roratach (zob. kolorową reklamę na okładce niniejszej broszury). Pomoce duszpasterskie na tegoroczne roraty przygotowali s. Ines Krawczyk, Zuzanna Szulc, Robert Olejnik i ks. Maciej K. Kubiak. Autorką obrazków jest Magdalena Starzec.
Zestawy dla dzieci można zamawiać poprzez strony internetowe tutaj oraz telefonicznie +48 603 154 517 lub 61 659 37 56. Tam też można uzyskać więcej informacji na temat pomocy duszpasterskich, przygotowywanych przez „Bibliotekę Kaznodziejską”, „Mały Przewodnik Katolicki” i Święty Wojciech Dom Medialny.
adwent_SW2_bez_sprawdz.jpg

okladka_suplement-RORATY.JPG

Adwent2-mockup.jpg
 

Newsletter

Zapisz się i otrzymuj zawsze bieżące homilie.