Nawrócenie duszpasterskie wspólnoty parafialnej

Nowa instrukcja watykańskiej Kongregacji ds. duchowieństwa o nawróceniu duszpasterskim wspólnoty parafialnej w służbie misji ewangelizacyjnej Kościoła.
Kongregacja ds. duchowieństwa opublikowała 29 czerwca 2020 roku instrukcję o nawróceniu duszpasterskim wspólnoty parafialnej w służbie misji ewangelizacyjnej Kościoła. Czytamy w niej między innymi:

„Kościół głosi, że Słowo «stało się ciałem i zamieszkało wśród nas» (J 1, 14). To Słowo Boże, które ma upodobanie mieszkać pomiędzy ludźmi, w swoim niewyczerpanym bogactwie zostało przyjęte na całym świecie przez różne ludy, wzbudzając najszlachetniejsze aspiracje, w tym pragnienie Boga, godność życia każdego człowieka, równość ludzi i szacunek dla odmienności w jednej rodzinie ludzkiej, dialog jako narzędzie uczestnictwa, tęsknotę za pokojem, gościnność jako wyraz braterstwa i solidarności, odpowiedzialną ochronę stworzenia.

Jest zatem nie do pomyślenia, aby taka nowość, której rozprzestrzenianie się aż po krańce świata jest wciąż niedokończone, osłabła lub, co gorsza, zaniknęła. Aby Słowo Boże mogło być dalej głoszone, wspólnoty chrześcijańskie muszą dokonać decydującego wyboru misyjnego «zdolnego przemienić wszystko, aby zwyczaje, style, rozkład zajęć, język i wszystkie struktury kościelne stały się odpowiednią drogą bardziej dla ewangelizowania współczesnego świata, niż do zachowania stanu rzeczy»”.

Newsletter

Zapisz się i otrzymuj zawsze bieżące homilie.