O etycznym przepowiadaniu i konieczności przygotowania homilii w nowym tomie "Przeglądu Homiletycznego"

Ukazał się kolejny tom Przeglądu Homiletycznego - 12 (2008). Duża część zamieszczonych w nim artykułów jest poświęcona homilii w celebracji sakramentu pokuty i pojednania oraz uwarunkowaniom współczesnego kaznodziejstwa.
Rocznik otwierają trzy artykuły w dziale "Dydaktyka homiletyki": ks. prof. Wiesław Przyczyna ukazuje wzór etycznego przepowiadania i warunki, jakie muszą być spełnione, by przepowiadanie mogło zasługiwać na miano etycznego; ks. dr Henryk Sławiński na kanwie aktualnych polemik o pomocach kaznodziejskich (m.in. "Ściągać czy nie ściągać? O pomocach do homilii i kazań", red. M. K. Kubiak, W. Przyczyna, Poznań 2008) pisze o konieczności przygotowania homilii, a włoski pastoralista i homileta ks. Chino Biscontin podejmuje temat metodycznej kompetencji kaznodziei.
Dział "Praktyka przepowiadania" poświęcony jest w całości głoszeniu homilii w celebracji sakramentu pokuty i pojednania. Autorami artykułów są między innymi: ks. porf. Bogusław Nadolski, ks. prof. Józef Kudasiewicz, o. prof. Jacek Salij OP i inni. W dziale "Uwarunkowania współczesnego kaznodziejstwa" znajdziemy trzy artykuły (między innymi tekst na temat wpływu czynników emocjonalnych na odbiór kazania) oraz rozmowę z aktorem Krzysztofem Kolbergerem pt. "Nie powinno to być przemawianie, lecz rozmowa". "Przegląd Homiletyczny" 12 (2008) zamykają recenzje, sprawozdania i aktualia.

Newsletter

Zapisz się i otrzymuj zawsze bieżące homilie.