Polska Bibliografia Homiletyczna 1945-2005

Polska Bibliografia Homiletyczna 1945-2005 pod redakcją ks. Wiesława Przyczyny i ks. Leszka Szewczyka jest kolejną propozycją wydawniczą w serii Redemptoris Missio (XXVI). Książka - obok tekstów wprowadzających - zawiera wykaz książek, artykułów, sprawozdań i recenzji oraz prac dyplomowych z zakresu homiletyki opublikowanych w latach 1945 - 2005.
Kolejny tom z serii Redemptoris Missio (26) jest poświęcony piśmiennictwu homiletycznemu w Polsce od roku 1945 do 2005. Niezwykle oczekiwanego w polskim środowisku homiletycznym opracowania dokonali ks. Wiesław Przyczyn i ks. Leszek Szewczyk. Pierwsza część książki opisuje stan polskiej homiletyki przed i po Soborze Watykańskim II, natomiast część druga zawiera ok. 3 tys. pozycji bibliograficznych.
Autorami tekstów zamieszczonych w pierwszej części książki są między innymi ks. Antoni Lewek (Homiletyka polska w latach 1945 – 1965), ks. Herbert Simon (Homiletyka polska w latach 1965 – 2005), Anna Kapuścińska (O ponownym spotkaniu homiletyki i retoryki w refleksji teoretycznej w Polsce – omówienie serii Redemptoris Missio), ks. Henryk Sławiński (Powstanie i rozwój Sekcji Homiletów Polskich).
Druga część książki zawiera ok. 3 tys. pozycji bibliograficznych, które zostały przedstawione w dwóch rozdziałach: publikacje (książki, artykuły, sprawozdania, recenzje) oraz prace dyplomowe (habilitacje, doktoraty, licencjaty i magisteria). Książkę zamykają indeksy: rzeczowy, osobowy i lat publikacji.
Warto zaznaczyć, że zarówno w opracowaniach historycznych, jak i pozycjach bibliograficznych znajduje się wiele odniesień do artykułów oraz osób związanych z "Biblioteką Kaznodziejską" (np. wykaz publikacji ks. Zdzisława G. Grzegorskiego, wieloletniego redkatora naczelnego naszego czasopisma).
 
Zamówienia: www.mwydawnictwo.pl lub www.ksiegarniakatolicka.pl.

Newsletter

Zapisz się i otrzymuj zawsze bieżące homilie.