Prezentacja najnowszej książki z serii "Biblioteki Kaznodziejskiej"

Najnowsza książka z serii Biblioteki Kaznodziejskiej została zaprezentowana podczas konferencji prasowej, która odbyła się 11 lutego. Uczestnikami konferencji byli redaktorzy publikacji ks. Maciej K. Kubiak i ks. prof. Wiesław Przyczyna oraz autor jednego z rozdziałów prof. Tomasz Naganowski.

Podczas konferencji zwrócono uwagę, że najnowsza pozycja wydana nakładem Księgarni Świętego Wojciecha po raz pierwszy w Polsce zwraca uwagę na etyczne i prawne aspekty przepowiadania i korzystania z cudzych tekstów w kaznodziejstwie. Ksiądz Maciej K. Kubiak, redaktor naczelny "Biblioteki Kaznodziejskiej",  przypomniał historię powstania książki. Znalazły się w niej materiały z sympozjum homiletycznego, które odbyło się we wrześniu 2006 roku z okazji 100-lecia miesięcznika i dotyczyło pomocy do kazań i homilii oraz sposobów korzystania z nich. Ksiądz prof. Wiesław Przyczyna, przewodniczący Sekcji Homiletów Polskich powiedział, że coraz cześciej mamy do czynienia z wykorzystywaniem w kaznodziejstwie cudzych tekstów, zwłaszcza pochodzących z Internetu. "Jeżeli kapłan czyta z ambony cudzy tekst i udaje, że to jest jego własne kazanie - mówił ks. prof. Przyczyna - wówczas popełnia nieuczciwość". Pomoce do homilii i kazań mogą być wykorzystywane (po to są przecież tworzone - choć Kościół nigdy nie zalecał ani nie odradzał korzystania z nich). Chodzi o to, by korzystać z nich we właściwy sposób, zgodnie z zasadami etyki i prawa. Teksty pomocy do kazań i homilii - jak sama nazwa wskazuje - stanowią przede wszystkim pomoc, a więc źródło inspiracji; dają możliwość wykorzystania jakiejś idei w tworzeniu własnej jednostki przepowiadania. "Pomoce homilijne i kaznodziejskie - dodał ks. prof. Przyczyna - można traktować jako wzorzec albo jako pomysł na podzielenie się z wiernymi własnymi przemyśleniami. Można te źródła cytować i parafrazować - Chowając się za cudzym tekstem kaznodzieje i homiliście ukrywają to, że nie mają swoim wiernym nic do powiedzenia".

Profesor Tomasz Naganowski, wykładowca prawa prasowego w Wyższej Szkole Umiejętności Społecznych w Poznaniu, zwrócił uwagę, że teksty kazań są także utworami i tym samym są chronione prawem autorskim.  „Osoby, które stają na ambonie muszą wiedzieć, że takie pojęcie, jak własność intelektualna, odnosi się też do kazań i homilii. Jeżeli ksiądz wygłasza cudzy tekst, a traktuje go jak własny, łamie prawo autorskie, przez co naraża się na odpowiedzialność karną. Tymczasem wielu księży nie zdaje sobie z tego nawet sprawy” – mówił Naganowski.

Na zakończenie konferencji prasowej jej uczestnicy zgodnie twierdzili, że elementy prawa autorskiego i prawa prasowego powinny być wprowadzone w seminariach duchownych w ramach zajęć homiletycznych. „Przyszłych księży należy też uczyć, jak korzystać umiejętnie z gotowych kazań" – mówił ks. prof. Przyczyna. To był jeden z końcowych postulatów jubileuszowego sympozjum homiletycznego, do którego nawiązuje zaprezentowana na konferencji prasowej książka.
Autorami zdjęć z konferencji prasowej są Patrycja Skorupka - DiKŚW (zdjęcie 3, 4 i 5) oraz Wojciech Chmielewski - Radio Merkury - Poznań (zdjęcie 1 i 2)
 

Newsletter

Zapisz się i otrzymuj zawsze bieżące homilie.