Ściągać czy nie ściągać?

Ściągać czy nie ściągać? O pomocach do homilii i kazań - to tytuł nowejpublikacji pod redakcją ks. prof. Wiesława Przyczyny, przewodniczącego Sekcji Homiletów Polskichi ks. Macieja K. Kubiaka, redaktora naczelnego Biblioteki Kaznodziejskiej. W książce znalazły się materiały z sympozjum homiletycznego zorganizowanego z okazji 100-lecia miesięcznika (19-20 września 2006 roku w Poznaniu).

W książce znaleźć można list gratulacyjny kardynała Zenona Grocholewskiego, homilię biskupa Jana Szkodonia, wygłoszoną podczas Mszy Świętej jubileuszowej, teksty referatów ks. prof. Wiesława Przyczyny, o. dr. hab. Gerarda Siwka CSsR, ks. dra Adama Kalbarczyka, ks. dra Henryka Sławińskiego, ks. dra Andrzeja Draguły oraz recenzje dostępnych w Polsce czasopism, drukujących pomoce homilijne i kaznodziejskie. W książce umieszczono też, przygotowany specjalnie dla potrzeb tej publikacji, tekst prawnika, prof. Tomasza Naganowskiego "Cudze myśli i słowa w czyichś ustach" o homilii i kazaniu w świetle prawa. Książkę zamyka omówienie dyskusji, która odbyła się na zakończenie jubileuszowego sympozjum z okazji 100-lecia "Biblioteki Kaznodziejskiej". Wydawcą książki jest "Księgarnia Świętego Wojciecha". Książka jest też 27. publikacją w serii "Redemptoris Missio", wydawanej pod patronatem Sekcji Homiletów Polskich. Książkę można nabyć na stronie www.mojeksiazki.pl

Newsletter

Zapisz się i otrzymuj zawsze bieżące homilie.