Spotkanie homiletów polskich

28 i 29 września odbyło się w Niepokalanowie zebranie Stowarzyszenia Homiletów Polskich. Temat spotkania brzmiał „Głosimy Pana Jezusa Chrystusa. Treść przepowiadania”. Wśród prelegentów znaleźli się między innymi księża współpracujący z "Biblioteką Kaznodziejską".
28 i 29 września odbyło się w Niepokalanowie zebranie Stowarzyszenia Homiletów Polskich. Temat spotkania brzmiał „Głosimy Pana Jezusa Chrystusa. Treść przepowiadania”. Referaty wygłosili wykładowcy homiletyki z najważniejszych uczelni teologicznych w Polsce, m.in. ks. Henryk Sławiński, przewodniczący Stowarzyszenia Homiletów Polskich, który podjął temat: „Misterium Chrystusa w przepowiadaniu. Kerygmat a dogmat”, ks. Jan Twardy, który mówił o chrystologicznym głoszeni Objawienia epoki Starego Przymierza, ks. Stanisław Dyk („Głoszenie Chrystusa w roku liturgicznym”), ks. Leszek Szewczyk, który zajął się zagadnieniem chrystocentrycznego głoszenia zasad życia chrześcijańskiego, ks. Arkadiusz Baron („Głoszenie Chrystusa w starożytności chrześcijańskiej”), a także ks. Tadeusz Lewandowski, który mówił o chrystocentryzmie maryjnym w przepowiadaniu i ks. Kazimierz Panuś, który zajął się chrystocentrycznym przepowiadaniem hagiograficznym. Dwa wspomniane wyżej referaty rozpoczęły drugi dzień sympozjum, którego zwieńczeniem były wystąpienia dwóch prelegentów, związanych od lat z „Biblioteką Kaznodziejską”: ks. Adama Kalbarczyka, który mówił o chrystocentrycznej interpretacji ludzkiego życia oraz ks. Andrzeja Draguły, który zajął się chrystocentryczną interpretacją ludzkiej kultury.
Wszystkie wystąpienia koncentrowały się wokół osoby Jezusa Chrystusa. To Jego mamy głosić i On powinien stać zawsze w centrum przepowiadania Kościoła.

Newsletter

Zapisz się i otrzymuj zawsze bieżące homilie.