Studia homiletyczne na PAT w Krakowie

Instytut Liturgiczny Papieskiej Akademii Teologicznej przyjmuje zgłoszenia na nowe studia w roku akademickim 2008/2009. Są to studia licencjacko-doktoranckie w dziedzinie teologii z możliwością wyboru opcji homiletycznej lub liturgicznejczy katechumenalnej.
Studia przeznaczone są dla absolwentów teologii – duchownych i świeckich. Celem ich jest dogłębne poznanie liturgii Kościoła rzymskokatolickiego w kontekście innych liturgii chrześcijańskich (obrządki wschodnie i zachodnie) i liturgii judaistycznej. Zajęcia poprowadzą, oprócz teologów katolickich, teologowie prawosławni, teologowie protestanccy i rabini. Szczegółowy program studiów można znaleźć na stronie internetowej: www.pat.krakow.pl.
Zgłoszenia należy przesyłać do 15 września 2008 roku pod następującym adresem: Sekretariat Instytutu Liturgicznego PAT, 31-123 Kraków, ul. Szujskiego 4, tel. 012 422 69 57; e-mail: il@pat. krakow.pl.

Newsletter

Zapisz się i otrzymuj zawsze bieżące homilie.