Światło wiary - nowa encyklika

Wiara rodzi się w spotkaniu z Bogiem żywym, który nas wzywa i ukazuje nam swoją miłość, miłość nas uprzedzającą, na której możemy się oprzeć, by trwać niezłomnie i budować życie - czytamy w opublikowanej 5 lipca encyklice Lumen fidei, podpisanej przez papieża Franciszka, ale przygotowywanej już przez jego poprzdnika, Benedykta XVI.

"Wiara rodzi się w spotkaniu z Bogiem żywym, który nas wzywa i ukazuje nam swoją miłość, miłość nas uprzedzającą, na której możemy się oprzeć, by trwać niezłomnie i budować życie" - czytamy w opublikowanej 5 lipca encyklice "Lumen fidei", podpisanej przez papieża Franciszka, ale przygotowywanej już przez jego poprzdnika, Benedykta XVI.

"Pilne staje się odzyskanie światła, które jest właściwą cechą wiary, bo kiedy gaśnie jej płomień, wszystkie inne światła tracą w końcu swój blask. Światło wiary ma bowiem szczególny charakter, ponieważ jest zdolne oświetlić całe życie człowieka. Żeby zaś światło było tak potężne, nie może pochodzić od nas samych, musi pochodzić z bardziej pierwotnego źródła, musi ostatecznie pochodzić od Boga" - czytamy w encyklice "Światło wiary".

 

Newsletter

Zapisz się i otrzymuj zawsze bieżące homilie.