Inspiracje i aktualności

Zapraszamy do pobrania bezpłatnego materiału duszpasterskiego na spotkanie modlitewne poświęcone osobie Jana Pawła II. Prezentacja przedstawia 7 cytatów papieża wraz z rozważaniami ks. Jana Twardowskiego oraz pytania mające na celu pomoc w zastosowaniu tych prawd w życiu.
Wiara rodzi się w spotkaniu z Bogiem żywym, który nas wzywa i ukazuje nam swoją miłość, miłość nas uprzedzającą, na której możemy się oprzeć, by trwać niezłomnie i budować życie - czytamy w opublikowanej 5 lipca encyklice Lumen fidei, podpisanej przez papieża Franciszka, ale przygotowywanej już przez jego poprzdnika, Benedykta XVI.
Z wielkim zainteresowaniem słuchamy i obserwujemy nowego biskupa Rzymu, Franciszka, który od samego początku swojej posługi głosi słowo Boże. Jedno z pierwszych kazań - w pierwszą niedzielę po wyborze - Franciszek wygłosił z głowy - bez kartki.
Z wielkim smutkiem zawiadamiamy, że w poniedziałek, 15 października 2012 o godz. 7.05 zmarł długoletni redaktor naczelny Biblioteki Kaznodziejskiej ks. profesor Zdzisław Grzegorz Grzegorski. Ksiądz Profesor przez wiele lat był wykładowcą Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu, Papieskiego Wydziału Teologicznego i Wydziału Teologicznego UAM w Poznaniu oraz Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. W latach 19852004 był redaktorem naczelnym naszego miesięcznika. W środowisku polskich homiletów był uznawany za twórcę tzw. homiletyki kontekstualnej.Naszego Drogiego Księdza Profesora i Redaktora polecamy modlitewnej pamięci wszystkich Współpracowników i Czytelników Biblioteki Kaznodziejskiej.
W sobotę, 13 października 2012 roku ks. dr Zdzisław G. Grzegorski ukończył 82 lata. Dwa dni później, 15 października, kilka minut po godzinie 7 w Hospicjum Palium w Poznaniu na os. Rusa zakończył swoją posługę Słowu - posługę słowa.
Verbum Domini to tytuł posynodalnej adhortacji Benedykta XVI, którą zaprezentowano w czwartek, 11 listopada w Watykanie. Podsumowuje ona Synod Biskupów sprzed dwóch lat, który poświęcony był znaczeniu Biblii w życiu Kościoła.W adhortacji papież zaproponował m. in. przygotowanie Dyrektorium homiletycznego.
Biblioteka Kaznodziejska dostępna w prenumeracie (bkaznodziejskaswietywojciech.pl) jest też od kilku tygodni w sprzedaży w księgarniach EMPiKu na terenie całej Polski. Zapraszamy do księgarń! Znajdź swój EMPiK!
Jak się przebić z Ewangelią do wyobraźni dzieci i młodzieży? Jak dotrzeć do tych wiernych, którzy wydają się być znudzeni dotychczasową formą sprawowanej liturgii? Jak im mówić o Bogu? - odpowiedzi na te pytania szuka ks. Janusz Goraj SDB w artykule opublikowanym w najnowszym numerze Biblioteki Kaznodziejskiej.
W styczniowym wydaniu Biblioteki Kaznodziejskiej o homiliach i kazaniach piszą ich słuchacze. Pierwszy w 2009 roku zeszyt miesięcznika otwiera Forum homiletyczne, poświęcone w całości ocenie homilii i kazań głoszonych w naszych świątyniach.

Newsletter

Zapisz się i otrzymuj zawsze bieżące homilie.