Inspiracje i aktualności

Niedzielna homilia to główna okazja do słuchania słowa Bożego wynika z badań przeprowadzonych przez GFK - Eurisko na zlecenie Federazione Biblica Cattolica, w związku ze zbliżającym się Synodem Biskupów na temat słowa Bożego w życiu i misji Kościoła (5-26 października 2008). Jej wyniki zaprezentowano 28 kwietnia 2008 roku na konferencji zorganizowanej w Biurze Prasowym Stolicy Apostolskiej.
Instytut Liturgiczny Papieskiej Akademii Teologicznej przyjmuje zgłoszenia na nowe studia w roku akademickim 2008/2009. Są to studia licencjacko-doktoranckie w dziedzinie teologii z możliwością wyboru opcji homiletycznej lub liturgicznejczy katechumenalnej.
W sobotę, 29 marca na Targach Wydawców Katolickich w Warszawie zaprezentowano książkę Ściągać czy nie ściągać? O pomocach do homilii i kazań wydaną nakładem Drukarni i Księgarni Świętego Wojciecha. Prezentacja byłajednym z wielu spotkań towarzyszących targom.
Najnowsza książka z serii Biblioteki Kaznodziejskiej została zaprezentowana podczas konferencji prasowej, która odbyła się 11 lutego. Uczestnikami konferencji byli redaktorzy publikacji ks. Maciej K. Kubiak i ks. prof. Wiesław Przyczyna oraz autor jednego z rozdziałów prof. Tomasz Naganowski.
Ściągać czy nie ściągać? O pomocach do homilii i kazań - to tytuł nowejpublikacji pod redakcją ks. prof. Wiesława Przyczyny, przewodniczącego Sekcji Homiletów Polskichi ks. Macieja K. Kubiaka, redaktora naczelnego Biblioteki Kaznodziejskiej. W książce znalazły się materiały z sympozjum homiletycznego zorganizowanego z okazji 100-lecia miesięcznika (19-20 września 2006 roku w Poznaniu).
Czas na dobre czyny to tytuł zbioru homilii do dzieci na rok A, którego autorem jest ks. Andrzej Ziółkowski. Książka ukazała się w serii pomocy homilijnych Biblioteki Kaznodziejskiej i jest kontynuacją dwóch wcześniejszych pozycji tego samego autora: Za pięć dwunasta (rok B) i Cudowny czas Ewangelii (rok C).
Organizacja formacji homiletycznej w seminarium duchownym, przekaz wiedzy teoretycznej z zakresu homiletyki, kształcenie umiejętności praktycznych - to niektóre z tematów, podjętych w książce Formacja homiletyczna alumnów w wyższych seminariach duchownych w Polsce. Studium homiletyczne, wydanej przez ks. Włodzimierza Brońskiegow Wydawnictwie KUL.
Polska Bibliografia Homiletyczna 1945-2005 pod redakcją ks. Wiesława Przyczyny i ks. Leszka Szewczyka jest kolejną propozycją wydawniczą w serii Redemptoris Missio (XXVI). Książka - obok tekstów wprowadzających - zawiera wykaz książek, artykułów, sprawozdań i recenzji oraz prac dyplomowych z zakresu homiletyki opublikowanych w latach 1945 - 2005.
Metodologia nauk pastoralnych - to temat konferencji naukowej zorganizowanej przez Sekcję Homiletów Polskich oraz Papieską Akademię Teologiczną (Katedra Komunikacji Religijnej i Katedra Teologii Pastoralnej Szczegółowej), która odbyła sięw dniach 24 i 25 września w Warszawie.

Newsletter

Zapisz się i otrzymuj zawsze bieżące homilie.