Inspiracje i aktualności

Trzeba koniecznie powstać i zmierzać wszędzie, gdzie żyją i pracują osoby i rodziny. Iść do wszystkich: zakładów, organizacji, instytucji i różnorodnych środowisk społecznych. Do takiej misyjności wezwani zostali wszyscy członkowie wspólnot kościelnych: pasterze, zakonnicy i świeccy - napisał kardynał Clàudio Hummes, prefekt Kongregacji ds. Duchowieństwa w liście do kapłanówz okazji liturgicznego wspomnienia św. Jana Marii Vianneya, proboszcza z Ars, które przypada4 sierpnia.
W najnowszym numerze (4/2008) Biblioteka Kaznodziejska proponuje cztery artykuły, które pomagają zrozumieć problematykę przepowiadania dla dzieci. O homiliach i kazaniach dla dzieci piszą znani polscy teoretycy i praktycy przepowiadania: bp Antoni Długosz, o. Gerard Siwek CSsR, ks. Adam Kalbarczyk i ks. Wojciech Silski.
Niedzielna homilia to główna okazja do słuchania słowa Bożego wynika z badań przeprowadzonych przez GFK - Eurisko na zlecenie Federazione Biblica Cattolica, w związku ze zbliżającym się Synodem Biskupów na temat słowa Bożego w życiu i misji Kościoła (5-26 października 2008). Jej wyniki zaprezentowano 28 kwietnia 2008 roku na konferencji zorganizowanej w Biurze Prasowym Stolicy Apostolskiej.
Instytut Liturgiczny Papieskiej Akademii Teologicznej przyjmuje zgłoszenia na nowe studia w roku akademickim 2008/2009. Są to studia licencjacko-doktoranckie w dziedzinie teologii z możliwością wyboru opcji homiletycznej lub liturgicznejczy katechumenalnej.
W sobotę, 29 marca na Targach Wydawców Katolickich w Warszawie zaprezentowano książkę Ściągać czy nie ściągać? O pomocach do homilii i kazań wydaną nakładem Drukarni i Księgarni Świętego Wojciecha. Prezentacja byłajednym z wielu spotkań towarzyszących targom.
Najnowsza książka z serii Biblioteki Kaznodziejskiej została zaprezentowana podczas konferencji prasowej, która odbyła się 11 lutego. Uczestnikami konferencji byli redaktorzy publikacji ks. Maciej K. Kubiak i ks. prof. Wiesław Przyczyna oraz autor jednego z rozdziałów prof. Tomasz Naganowski.
Ściągać czy nie ściągać? O pomocach do homilii i kazań - to tytuł nowejpublikacji pod redakcją ks. prof. Wiesława Przyczyny, przewodniczącego Sekcji Homiletów Polskichi ks. Macieja K. Kubiaka, redaktora naczelnego Biblioteki Kaznodziejskiej. W książce znalazły się materiały z sympozjum homiletycznego zorganizowanego z okazji 100-lecia miesięcznika (19-20 września 2006 roku w Poznaniu).
Czas na dobre czyny to tytuł zbioru homilii do dzieci na rok A, którego autorem jest ks. Andrzej Ziółkowski. Książka ukazała się w serii pomocy homilijnych Biblioteki Kaznodziejskiej i jest kontynuacją dwóch wcześniejszych pozycji tego samego autora: Za pięć dwunasta (rok B) i Cudowny czas Ewangelii (rok C).
Organizacja formacji homiletycznej w seminarium duchownym, przekaz wiedzy teoretycznej z zakresu homiletyki, kształcenie umiejętności praktycznych - to niektóre z tematów, podjętych w książce Formacja homiletyczna alumnów w wyższych seminariach duchownych w Polsce. Studium homiletyczne, wydanej przez ks. Włodzimierza Brońskiegow Wydawnictwie KUL.

Newsletter

Zapisz się i otrzymuj zawsze bieżące homilie.