Inspiracje i aktualności

W najnowszym numerze Biblioteki Kaznodziejskiej znajdziemy między innymi odpowiedź na pytanie Jak mówić o życiu?. Artykuły napisane przez ks. prof. Edwarda Stańka, o. prof. Gerarda Siwka CSsR, ks. dra Adama Kalbarczyka i o. Jerzego Brusiło OFMConv., mają pomóc homilistom i kaznodziejom w realizacji programu duszpasterskiego na rok 2008/2009 - Otoczmy troską życie.
Ukazał się kolejny tom Przeglądu Homiletycznego - 12 (2008). Duża część zamieszczonych w nim artykułów jest poświęcona homilii w celebracji sakramentu pokuty i pojednania oraz uwarunkowaniom współczesnego kaznodziejstwa.
Ksiądz profesor Julian Michalec - człowiek i dzieło to temat sympozjum, które organizuje Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu wraz z przyjaciółmi i wychowankami księdza profesora Juliana Michalca.
Nowy numer Biblioteki Kaznodziejskiej z czytaniami na październik, cykl artylułów Na ambonie świata w miesięczniku W drodze oraz książka ks. prof. Kaziemierza Panusia Sztuka głoszenia kazań - to najnowsze publikacje, które z całą pewnością zainteresują wszystkich głoszących słowo Boże.
Trzeba koniecznie powstać i zmierzać wszędzie, gdzie żyją i pracują osoby i rodziny. Iść do wszystkich: zakładów, organizacji, instytucji i różnorodnych środowisk społecznych. Do takiej misyjności wezwani zostali wszyscy członkowie wspólnot kościelnych: pasterze, zakonnicy i świeccy - napisał kardynał Clàudio Hummes, prefekt Kongregacji ds. Duchowieństwa w liście do kapłanówz okazji liturgicznego wspomnienia św. Jana Marii Vianneya, proboszcza z Ars, które przypada4 sierpnia.
W najnowszym numerze (4/2008) Biblioteka Kaznodziejska proponuje cztery artykuły, które pomagają zrozumieć problematykę przepowiadania dla dzieci. O homiliach i kazaniach dla dzieci piszą znani polscy teoretycy i praktycy przepowiadania: bp Antoni Długosz, o. Gerard Siwek CSsR, ks. Adam Kalbarczyk i ks. Wojciech Silski.
Niedzielna homilia to główna okazja do słuchania słowa Bożego wynika z badań przeprowadzonych przez GFK - Eurisko na zlecenie Federazione Biblica Cattolica, w związku ze zbliżającym się Synodem Biskupów na temat słowa Bożego w życiu i misji Kościoła (5-26 października 2008). Jej wyniki zaprezentowano 28 kwietnia 2008 roku na konferencji zorganizowanej w Biurze Prasowym Stolicy Apostolskiej.
Instytut Liturgiczny Papieskiej Akademii Teologicznej przyjmuje zgłoszenia na nowe studia w roku akademickim 2008/2009. Są to studia licencjacko-doktoranckie w dziedzinie teologii z możliwością wyboru opcji homiletycznej lub liturgicznejczy katechumenalnej.
W sobotę, 29 marca na Targach Wydawców Katolickich w Warszawie zaprezentowano książkę Ściągać czy nie ściągać? O pomocach do homilii i kazań wydaną nakładem Drukarni i Księgarni Świętego Wojciecha. Prezentacja byłajednym z wielu spotkań towarzyszących targom.

Newsletter

Zapisz się i otrzymuj zawsze bieżące homilie.