Inspiracje i aktualności

Organizacja formacji homiletycznej w seminarium duchownym, przekaz wiedzy teoretycznej z zakresu homiletyki, kształcenie umiejętności praktycznych - to niektóre z tematów, podjętych w książce Formacja homiletyczna alumnów w wyższych seminariach duchownych w Polsce. Studium homiletyczne, wydanej przez ks. Włodzimierza Brońskiegow Wydawnictwie KUL.
Polska Bibliografia Homiletyczna 1945-2005 pod redakcją ks. Wiesława Przyczyny i ks. Leszka Szewczyka jest kolejną propozycją wydawniczą w serii Redemptoris Missio (XXVI). Książka - obok tekstów wprowadzających - zawiera wykaz książek, artykułów, sprawozdań i recenzji oraz prac dyplomowych z zakresu homiletyki opublikowanych w latach 1945 - 2005.
Metodologia nauk pastoralnych - to temat konferencji naukowej zorganizowanej przez Sekcję Homiletów Polskich oraz Papieską Akademię Teologiczną (Katedra Komunikacji Religijnej i Katedra Teologii Pastoralnej Szczegółowej), która odbyła sięw dniach 24 i 25 września w Warszawie.
Podczas pielgrzymki do Austrii (7-9 września 2007) Benedykt XVI przypomniał chrześcijańskie znaczenie niedzieli, która jest spotkaniem, w Słowie i Sakramencie ze zmartwychwstałym Chrystusem.

Newsletter

Zapisz się i otrzymuj zawsze bieżące homilie.