Sympozjum homiletyczne

Posługa Słowa - posłudze Słowu
Rola pomocy kaznodziejskich w przepowiadaniu słowa Bożego. Sympozjum Homiletyczne z okazji 100-lecia „Biblioteki Kaznodziejskiej”, 19-20 września 2006
Wszystkie materiały z sympozjum homiletycznego ukazały się w książce pt. "Ściągać czy nie ściągać. O pomocach do homilii i kazań" (red. ks. Maciej K. Kubiak i ks. Wiesław Przyczyna), wydanej nakładem Księgarni Świętego Wojciecha (Poznań 2008).
sobota, 11 października 2014
ks. Maciej K. Kubiak
W 100. rocznicę wydania pierwszego numeru „Nowej Biblioteki Kaznodziejskiej”, ukazującej się obecnie pod nazwą „Biblioteka Kaznodziejska” chcemy przypomnieć najważniejsze momenty z jej 100-letniej historii, a także zastanowić się nad jej przyszłością.
ks. Maciej K. Kubiak
Seminarium Duchowne, sympozjum homiletyczne z okazji 100-lecia miesięcznika „Biblioteka Kaznodziejska”.
Zdjęcia z sympozjum