100 lat w służbie Kościoła w Polsce

ks. Maciej K. Kubiak
Seminarium Duchowne, sympozjum homiletyczne z okazji 100-lecia miesięcznika „Biblioteka Kaznodziejska”.
Organizatorami sympozjum, obok redakcji „Biblioteki Kaznodziejskiej” byli: Drukarnia i Księgarnia św. Wojciecha, wydawca pisma oraz Sekcja Homiletów Polskich. Życzliwego wsparcia udzielił organizatorom Wydział Teologiczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. W pierwszym dniu sympozjum dokonano podsumowania stu lat działalności „Biblioteki Kaznodziejskiej”. Redaktor naczelny miesięcznika, ks. Maciej K. Kubiak przypomniał jego historię. Ksiądz arcybiskup Stanisław Gądecki nagrodził ks. Zdzisława G. Grzegorskiego, długoletniego redaktora naczelnego „Biblioteki Kaznodziejskiej” medalem Optime Merito Archidioecesis Posnaniensis za zasługi dla archidiecezji poznańskiej. Jubileuszowe dyplomy otrzymali najbardziej zasłużeni współpracownicy pisma. Dziękczynną Mszę Świętą w katedrze odprawił Metropolita Poznański. Uczestnicy Eucharystii wysłuchali homilii ks. biskupa Jana Szkodonia z Krakowa, który przez wiele lat publikował na łamach „Biblioteki Kaznodziejskiej” rozważania pastoralne dla kapłanów. Podczas Mszy Świętej odczytano telegram nadesłany z Rzymu przez kardynała Zenona Grocholewskiego, prefekta Kongregacji Wychowania Katolickiego.
Po uroczystym obiedzie rozpoczęła się zasadnicza część sympozjum. Wzięli w nim udział wykładowcy homiletyki na wydziałach teologicznych, w seminariach diecezjalnych i zakonnych, duszpasterze, przedstawiciele redakcji czasopism, publikujących pomoce kaznodziejskie, a także świeccy i duchowni współpracownicy „Biblioteki Kaznodziejskiej”. W pierwszej części uczestnicy wysłuchali trzech referatów. Ksiądz profesor Wiesław Przyczyna mówił o definicji i rodzajach pomocy kaznodziejskich, o. dr hab. Gerard Siwek zajął się zagadnieniem korzystania z pomocy kaznodziejskich podczas przygotowywania jednostki przepowiadania, a ks. dr Adam Kalbarczyk podjął temat korzystania z pomocy kaznodziejskich w procesie wygłaszania homilii lub kazania. Pierwszy dzień sympozjum zakończył spektakl poetycki, przygotowany przez aktorów Teatru Nowego w Poznaniu.
W drugim dniu sympozjum dwaj prelegenci – ks. dr Andrzej Draguła oraz ks. dr Henryk Sławiński – zaprezentowali pomoce kaznodziejskie dostępne w Internecie. Następnie rozpoczęły się prezentacje periodyków homiletycznych, wydawanych w Polsce. Prezentowali je duszpasterze: ks. Edward Skwira z Sypniewa, ks. Roman Sławeński z Chrzanowa, ks. Michał Maciołka z Poznania i ks. dr Stanisław Szczerek z Ożarowa oraz wykładowcy homiletyki: o. dr Ryszard Wróbel OFMConv, ks. dr Leszek Szewczyk, ks. dr Tadeusz Lewandowski i ks. dr Maciej Szczepaniak. Sympozjum zakończyła dyskusja, prowadzona przez redaktora naczelnego „Biblioteki Kaznodziejskiej”, ks. Macieja K. Kubiaka.